App ontwerp voor e-Health applicatie

Medische Kindzorg Protocollen

complex

usability

uren

layout

App ontwerp voor e-health applicatie:
Medische KindZorg Protocollen

 
MKP, een product van Child Healtcare Solutions, is een app vol handzame protocollen. De protocollen zijn speciaal geschreven voor de zorg voor kinderen. Hier wordt rekening gehouden met de Kinderleefdomeinen, de belevingswereld van het kind en medische specificaties die zijn vastgesteld op de lengte van het kind. 

App design versimpeld

Wanneer je een app vormgeeft die snel een antwoord moet geven op de vraag, dan moet de navigatie zo simpel mogelijk worden neergezet. Hierdoor kan de gebruiker, ook in stressvolle situaties, snel tot een oplossing komen. Heldere en duidelijke navigatie is dan key. 
 

MEEDENKEN

Jij komt met een idee, wij verfijnen dat. Wij weten hoe je een eindgebruiker de acties laat uitvoeren die jij voor ogen hebt en passen daar ons ontwerp op aan

 

USABILITY

Een app navigeert anders dan bijvoorbeeld een website. Het plaatsen van de juiste linkbuttons op de juiste plekken, daar zijn wij een kei in! 

 

GEBRUIKER

Bij het ontwerpen van een app zetten wij de gebruiker centraal. Hoe ervaart de gebruiker jouw app, visueel én praktisch?

 

DGBL

Voor veel van onze apps hanteren wij het DGBL (Digital Game Based Learning) principe. Door beloning en motivatie de eindgebruiker iets leren 

 

TWISTED STRANGER APP DESIGN ben jij de volgende? Bel of mail!

info@twistedstranger.com  
Admiraliteitskade 85 III
3063 EG Rotterdam