App ontwerp voor e-health applicatie

MKS naar huis

complex

usability

uren

layout

App ontwerp voor e-Health applicatie - MKS naar Huis

 
MKS naar huis is een product van MKS online en verbindt het gezin en zorg professional met elkaar om zo de overdracht tussen ziekenhuis en huis beter te laten verlopen. 
De app is niet alleen gespitst op het medische aspect maar houdt ook rekening met de emotionele kant van het verhaal. 
Twisted Stranger heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van deze app en heeft naast het ontwerp ook de boodschap en de interface helpen vorm te geven. 

App ontwerp voor e-health applicatie

e-Health is booming. Voornamelijk de zorgsector loopt af en toe nog achter op het gebied van nieuwe innovatieve online ontwikkelingen. Veel instanties werken met bergen papier, iets wat tegenwoordig niet meer zou moeten. Twisted Stranger heeft ruim ervaring in het difgitaliseren van e-health oplossingen.
 

MEEDENKEN

Jij komt met een idee, wij verfijnen dat. Wij weten hoe je een eindgebruiker de acties laat uitvoeren die jij voor ogen hebt en passen daar ons ontwerp op aan

 

USABILITY

Een app navigeert anders dan bijvoorbeeld een website. Het plaatsen van de juiste linkbuttons op de juiste plekken, daar zijn wij een kei in! 

 

GEBRUIKER

Bij het ontwerpen van een app zetten wij de gebruiker centraal. Hoe ervaart de gebruiker jouw app, visueel én praktisch?

 

DGBL

Voor veel van onze apps hanteren wij het DGBL (Digital Game Based Learning) principe. Door beloning en motivatie de eindgebruiker iets leren 

 

TWISTED STRANGER APP DESIGN ben jij de volgende? Bel of mail!

info@twistedstranger.com  
Admiraliteitskade 85 III
3063 EG Rotterdam